dự đoán đầu đuôi đặc biệt

 Hãy nhanh tay nhận số đẹp từ các chuyên gia của chúng tôi, 99,99% bạn sẽ ăn CỰC TO, trúng CỰC ĐẬM.
⇒ Nhanh tay đặt chỗ trên THUYỀN LỚN, để vào bờ ngay trong chiều nay bạn nhé !

 ĐẦU ĐUÔI ĐẶC BIỆT MB Giá 300,000 VNĐ

 Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h00

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

NGÀY dự đoán đầu đuôi đặc biệt KẾT QUẢ THEO*
HÔM NAY Đang chờ Đang chờ Đang chờ*
20/09/2018 đầu 3 đuôi 9 Trượt 481#
19/09/2018 đầu 4 đuôi 4 Trượt 371
18/09/2018 đầu 3 đuôi 4 Trượt 268
17/09/2018 đầu 2 đuôi 8 Trượt 488
16/09/2018 đầu 4 đuôi 1 Trượt 203
15/09/2018 đầu 2 đuôi 2 Trượt 397
14/09/2018 đầu 7 đuôi 4 Trượt 463
13/09/2018 đầu 4 đuôi 7 Trượt 423
12/09/2018 đầu 5 đuôi 6 ăn đầu 5 ăn đuôi 6 239
11/09/2018 đầu 4 đuôi 0 ăn đầu 4 ăn đuôi 0 300
10/09/2018 đầu 4 đuôi 3 ăn đầu 4 211
09/09/2018 đầu 6 đuôi 2 Trượt 361
08/09/2018 đầu 4 đuôi 8 Trượt 499
07/09/2018 đầu 9 đuôi 7 ăn đầu 9 ăn đuôi 7 466
06/09/2018 đầu 7 đuôi 5 Trượt 465
05/09/2018 đầu 8 đuôi 4 ăn đầu 8 276
04/09/2018 đầu 6 đuôi 7 Trượt 265
03/09/2018 đầu 4 đuôi 1 ăn đầu 4 366@
02/09/2018 đầu 4 đuôi 0 ăn đầu 4 ăn đuôi 0 381
01/09/2018 đầu 6 đuôi 6 Trượt 385
31/08/2018 đầu 8 đuôi 9 Trượt 463
30/08/2018 đầu 5 đuôi 0 ăn đuôi 0 452
29/08/2018 đầu 8 đuôi 3 ăn đầu 8 256
28/08/2018 đầu 7 đuôi 8 Trượt 211
27/08/2018 đầu 2 đuôi 1 Trượt 354
26/08/2018 đầu 8 đuôi 6 ăn đầu 8 340
25/08/2018 đầu 1 đuôi 5 Trượt 245
24/08/2018 đầu 6 đuôi 1 Trượt 243
23/08/2018 đầu 5 đuôi 9 Trượt 249
22/08/2018 đầu 7 đuôi 5 ăn đầu 7 313
21/08/2018 đầu 5 đuôi 2 ăn đầu 5 302
20/08/2018 đầu 4 đuôi 8 Trượt 239
19/08/2018 đầu 7 đuôi 6 Trượt 374
18/08/2018 đầu 6 đuôi 4 Trượt 488
17/08/2018 đầu 2 đuôi 5 ăn đầu 2 205
16/08/2018 đầu 3 đuôi 4 Trượt 285
15/08/2018 đầu 3 đuôi 1 Trượt 398
14/08/2018 đầu 4 đuôi 8 Trượt 212
13/08/2018 đầu 4 đuôi 3 ăn đầu 4 309
12/08/2018 đầu 4 đuôi 7 ăn đuôi 7 454
11/08/2018 đầu 5 đuôi 0 ăn đuôi 0 239
10/08/2018 đầu 8 đuôi 1 ăn đầu 8 ăn đuôi 1 426
09/08/2018 đầu 5 đuôi 7 ăn đuôi 7 215