dự đoán đầu đuôi đặc biệt

 Hãy nhanh tay nhận số đẹp từ các chuyên gia của chúng tôi, 99,99% bạn sẽ ăn CỰC TO, trúng CỰC ĐẬM.
⇒ Nhanh tay đặt chỗ trên THUYỀN LỚN, để vào bờ ngay trong chiều nay bạn nhé !

 ĐẦU ĐUÔI ĐẶC BIỆT MB Giá 300,000 VNĐ

 Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h00

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

NGÀY dự đoán đầu đuôi đặc biệt KẾT QUẢ THEO*
HÔM NAY Đang chờ Đang chờ Đang chờ*
14/10/2018 đầu 2 đuôi 8 ăn đầu 2 ăn đuôi 8 400#
13/10/2018 đầu 1 đuôi 4 Trượt 246
12/10/2018 đầu 2 đuôi 3 Trượt 210
11/10/2018 đầu 7 đuôi 0 Trượt 488
10/10/2018 đầu 0 đuôi 2 Trượt 413
09/10/2018 đầu 8 đuôi 9 Trượt 363
08/10/2018 đầu 2 đuôi 6 Trượt 346
07/10/2018 đầu 9 đuôi 3 Trượt 305
06/10/2018 đầu 1 đuôi 5 ăn đầu 1 ăn đuôi 5 401
05/10/2018 đầu 7 đuôi 3 Trượt 385
04/10/2018 đầu 3 đuôi 4 ăn đầu 3 ăn đuôi 4 413
03/10/2018 đầu 3 đuôi 2 ăn đầu 3 475
02/10/2018 đầu 3 đuôi 8 Trượt 358
01/10/2018 đầu 6 đuôi 4 ăn đầu 6 250
30/09/2018 đầu 6 đuôi 0 Trượt 375
29/09/2018 đầu 3 đuôi 5 ăn đầu 3 469@
28/09/2018 đầu 6 đuôi 6 ăn đuôi 6 284
27/09/2018 đầu 6 đuôi 5 ăn đuôi 5 259
26/09/2018 đầu 6 đuôi 6 Trượt 434
25/09/2018 đầu 8 đuôi 4 ăn đuôi 4 475
24/09/2018 đầu 2 đuôi 9 ăn đuôi 9 406
23/09/2018 đầu 6 đuôi 2 ăn đầu 6 ăn đuôi 2 274
22/09/2018 đầu 4 đuôi 4 Trượt 270
21/09/2018 đầu 2 đuôi 1 ăn đầu 2 ăn đuôi 1 286
20/09/2018 đầu 3 đuôi 9 Trượt 481
19/09/2018 đầu 4 đuôi 4 Trượt 371
18/09/2018 đầu 3 đuôi 4 Trượt 268
17/09/2018 đầu 2 đuôi 8 Trượt 488
16/09/2018 đầu 4 đuôi 1 Trượt 203
15/09/2018 đầu 2 đuôi 2 Trượt 397
14/09/2018 đầu 7 đuôi 4 Trượt 463
13/09/2018 đầu 4 đuôi 7 Trượt 423
12/09/2018 đầu 5 đuôi 6 ăn đầu 5 ăn đuôi 6 239
11/09/2018 đầu 4 đuôi 0 ăn đầu 4 ăn đuôi 0 300
10/09/2018 đầu 4 đuôi 3 ăn đầu 4 211
09/09/2018 đầu 6 đuôi 2 Trượt 361
08/09/2018 đầu 4 đuôi 8 Trượt 499
07/09/2018 đầu 9 đuôi 7 ăn đầu 9 ăn đuôi 7 466
06/09/2018 đầu 7 đuôi 5 Trượt 465
05/09/2018 đầu 8 đuôi 4 ăn đầu 8 276
04/09/2018 đầu 6 đuôi 7 Trượt 265
03/09/2018 đầu 4 đuôi 1 ăn đầu 4 366